در این قسمت نوع اکانت را انتخاب کنید

اطلاعات تماس

ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

اطلاعات پرداخت

پرداخت
نوع کارت یکماهه
قیمت واحد ۲۵۰۰۰۰
تعداد ۱ عدد
جمع کل ۲۵۰۰۰۰ ریال

کاربر گرامی در صورتی که ایمیل ندارید فقط شماره تماس بگذارید توجه داشته باشید که شماره تماس باید بصورت لاتین وارد شود در غیر اینصورت درگاه عمل نمیکند.
بعد از پرداخت و خرید موفق اطلاعات خرید برای شما نمایان میشود همچنین برای شما ایمیل میشود.